Seamanship

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור

במסגרת הקורס ימאות ג’ נלמד את הנושאים הבאים:

✔ סוגי כלי שייט
✔ תקנות ונהלים בהפלגה בים
✔ אורות ניווט וחוקי דרך
✔ אותות קוליים, סימני מצוקה
✔ מטאורולוגיה
✔ חבלים וגלגלות

לימוד מהנה…

תוכן הקורס

הרחב הכל
שיעורי הקורס (מצגת ושיעור וידאו)
תוכן השיעור
0% הושלם 0/2 הפעולות הבאות
תוכן השיעור
0% הושלם 0/2 הפעולות הבאות
תוכן השיעור
0% הושלם 0/2 הפעולות הבאות
תוכן השיעור
0% הושלם 0/2 הפעולות הבאות
חומר נוסף (חוברת, תרגולים ומבחנים)
נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד
he_IL