Chart navigation

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור

במסגרת קורס ניווט חופי נלמד את הנושאים הבאים:

✔ הכרת המפה הימית
✔ הדרכים לאיתור ומיקום הספינה על המפה
✔ תכנון מסלול הפלגה

לימוד מהנה…

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד
he_IL